Genel Ticari Hükümler ve Bilet Satış Koşulları

Kamil Koç'a hoş geldiniz. Avrupa'da bir seyahat planlıyorsanız, Avrupa sitemize devam edebilirsiniz.

Tarih: 27/11/2023

1 Kapsam

Bu Genel Ticari Hükümler ve Özel Rezervasyon Koşulları, web portallarının kullanımı ve Kamil Koç tarafından yapılan yolculuk rezervasyonları için geçerlidir.

2 Sözleşmenin Tarafı

Yolculuk rezervasyonları (bilet satıcısı) ve web portalının kullanımı için Sözleşmenin Tarafı, 0-4940-0365-7700869, Panayır Mah. İstanbul Cad. No: 421A / 3 Osmangazi / BURSA adresinde mukim Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. olup bundan sonra Kamil Koç olarak anılacaktır.

3 Web portalının Ticari Amaçlar için Kullanımı

3.1 Fiyat karşılaştırma siteleri, Kamil Koç’un fiyatlarını ve zaman çizelgelerini almalarına, işlemelerine ve yayınlamalarına izin verecek şekilde Kamil Koç ile yazılı bir sözleşme imzalayabilirler.

3.2 Kamil Koç web portalının özel olmayan veya ticari amaçlar için kullanımına izin verilmez. Otomatik sistemlerin bu web sitesinden ticari amaçlar doğrultusunda veri çekmesi (“ekran çıktısı alma”) yasaktır. Kamil Koç ihlallere karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

4 Ödemeler ve Kuponlar

4.1 Biletler biletleme işleminin yapıldığı yere bağlı olarak farklı ödeme yöntemleri kullanılarak satın alınabilir:

  • Çevrimiçi işlem/Mobil Uygulama: Kredi/banka kartları (VISA/MasterCard/Amex)
  • Satış acentelerinde: Acente tarafından sunulan tüm ödeme seçenekleri. Nakit ödeme her zaman mümkündür.

4.2 Kredi kartı ile ödemeye yönelik özel koşullar:

4.2.1 Kredi kartı ile ödeme

4.2.1.1 Eğer ödeme, kredi kartı ile yapılıyorsa, ücret müşterinin hesabından biletleme işlemi sonunda kesilir. Kredi kartı ile ödeme yapılması halinde, müşteri bileti aldığı sırada Kamil Koç’u veya onun tarafından yetkilendirilen bir üçüncü tarafı kendi adı ve tam adresi konusunda bilgilendirmek üzere kredi kurumuna talimat verir. Böylece müşteri tarafından bir geri ödeme talebi olması durumunda, Kamil Koç söz konusu müşteriden alacak talebinde bulunabilir. .

4.2.1.2 Kredi kartı ile yapılan bir ödemeye istinaden yolcuların ödeme iadesi talep etmeleri halinde doğan banka ücretleri yolcular tarafından ödenecektir. Yolcuların iade taleplerine istinaden iptal ücretleri de doğabilir. Yolculara ödeme iadesi talebinin daha az masrafın doğduğu ya da hiç bir masrafın ortaya çıkmadığı yönünde ileri sürecekleri iddialara karşı ispat hakkı verilecektir. Ödeme iadesi talebi olması halinde müşterilerin, geçici veya uzun süreli olarak kredi kartı ile ödeme yapmaları engellenebilir.

4.2.1.3 Kamil Koç tarafından yapılan tahsilat denemelerinin başarısız olması halinde, alacak talebi, ileri işlemler için harici bir hizmet sağlayıcıya iletilebilir. Kamil Koç, borçluların tüm gereken kişisel verilerini bu amaç doğrultusunda söz konusu harici hizmet sağlayıcıya aktarabilir.

4.2.3 Mahsup etme; muhafaza hakkı

4.2.3.1 Müşteriler yalnızca karşı iddialarının yasal olarak kanıtlanması ya da Kamil Koç tarafından itiraz edilmemesi veya kabul edilmesi durumunda alacaklarını borçlarından mahsup etme hakkına sahip olacaklardır. Ayrıca, karşı iddianın aynı sözleşmesel ilişkiye dayanması halinde, alacak haklarını muhafaza hakkına sahip olacaklardır.

4.2.3.2 Eğer müşteriler herhangi bir ödeme yükümlülüklerinde temerrüde düşerlerse, aynı sözleşmesel ilişkiden kaynaklanan tüm alacaklar derhal muacceliyet kesbedecektir.

4.3 Kuponların kullanılması:

4.3.1 Her rezervasyon için maksimum bir adet kupon kullanılabilir. Kuponlar yalnızca çevrimiçi satışlarda ya da ortak acentelerimiz aracılığıyla gerçekleştirilen satışlarda kullanılabilir.

“Kredi Kuponu” olarak da bilinen ve parasal değeri olan kuponlar, yapılan alışverişin tümü için kullanılabilir.

Yüzde değeri olan indirim kuponları ya da ücretsiz yolculuk hakkı sağlayan kuponlar yalnızca bilet ücretine uygulanmak üzere kullanılabilir. Bilet bedeline ek olarak alınan Ek hizmetlere ilişkin ücretler (örn. hizmet bedeli) bahsi geçen kupon türleri kullanılarak ödenemez.

4.3.2 Kamil Koç tarafından pazarlama faaliyetleri kapsamında hediye kupon kampanyaları düzenlenmesi halinde, her müşterice en fazla üç adet hediye kuponu alınabilir ve kullanılabilir. Bir müşterinin aynı hediye kuponu kampanyası kapsamında üçten fazla hediye kupon aldığının tespiti halinde, Kamil Koç hediye kuponu kullanılan ilk üç biletin dışında kalan tüm biletleme işlemlerini iptal edebilir. Kamil Koç’un özel promosyonlar kapsamında işbu düzenlemenin aksine uygulama yapma hakkı saklıdır.

4.3.3 Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği bilet bedeli tarife fiyatının altında belirlenemez. Bu nedenle Kamil Koç tarafından müşteriye sağlanan kupon en fazla asgari tarife fiyatına ulaşan oranda indirim sağlar. Bu halde müşteri indirimin tamamen uygulanmadığını ileri süremez, kuponun iadesi ve alacak talebinde bulunamaz.

4.3.4 Pazarlama faaliyetleri bağlamında ya da iyi niyet göstergesi olarak ücretsiz verilen hediye kuponları biletleme işlemlerinin tamamlanması ile geçerliliğini yitirecektir.

4.3.5 Kuponların ticari amaçla kullanımı ve özellikle de yeniden satışı yasaktır. Böyle bir durumun vukuu halinde Kamil Koç ilgili kişilerden tazminat talebinde bulunacaktır.

4.3.6 Bir hediye kuponunun kullanılması ile kupon içerisinde kalan bakiye nakit olarak ödenmez.

4.3.7 Bir hediye kuponunun satın alınması, kullanılması veya devredilmesine ilişkin sahtekarlık yapıldığı, hile teşebbüsünde bulunulduğu veya diğer yasadışı faaliyetlere konu edildiğine yönelik şüphe oluşması halinde, Kamil Koç ilgili müşteri hesabını kapatma ve/veya müşteriden alternatif bir ödeme yöntemi talep etme ve/veya ilgili kuponu askıya alma hakkını saklı tutar. Söz konusu durumdan etkilenen kuponun onaylanması veya kullanılmasına ilişkin hak ortadan kalkar.

4.4 Fiyat Kampanyaları

4.4.1 Kamil Koç tarafından pazarlama faaliyetlerinin bir parçası olarak yürütülen fiyat kampanyaları uyarınca satın alınabilecek indirimli biletlerin sayısı, kişi başı üç bilet ile sınırlıdır. Bir kişi aynı fiyat kampanyası kapsamında yalnızca üç adet bilet satın alabilir, aksi takdirde Kamil Koç tüm takip eden biletleme işlemlerini iptal edebilir. Kamil Koç’un, özel promosyonlar kapsamında bu düzenlemenin aksine uygulama yapma hakkı saklıdır.

4.4.2 Biletlerin ticari amaçla kullanımı ve özellikle de yeniden satışı yasaktır. Böyle bir durumun vukuu halinde Kamil Koç ilgili kişilerden tazminat talebinde bulunacaktır.

4.4.3 Biletlerin satın alınması, kullanılması veya devredilmesine ilişkin sahtekarlık yapıldığı, hile teşebbüsünde bulunulduğu veya diğer yasa dışı faaliyetlere konu edildiğine yönelik şüphe oluşması halinde, Kamil Koç ilgili müşteri hesabını kapatma ve/veya müşteriden alternatif bir ödeme yöntemi talep etme hakkını saklı tutar.

4.4.4 Kampanyanın sona ermesi akabinde biletler, bilet üzerinde yazılı olan tarihte geçerli olan indirimsiz fiyat üzerinden satın alınabilir. Müşterinin, kampanyanın sona ermesi sonrasında, indirimli fiyat üzerinden bilet satın alma talebi kabul edilmeyecektir.

5 İptal ve Yeniden Biletleme

5.1 Yeniden biletleme, yolculuğun önceden iptal edilmesine bağlıdır. Bilet fiyatında önceki bilete göre artış olması halinde, müşteri farkı ödemekle yükümlüdür. Sürücüler ve araç içi yardımcı personeller, müşteri adına biletlerini değiştiremezler ya da iptal edemezler. Yeniden biletleme yapılması halinde, Kamil Koç aynı güzergahta aynı koltuğun müşteri için müsait olacağını garanti etmez.

5.2. İptaller (örn. güzergah, hareket saati, yolculuk tarihi) yalnızca Kamil Koç web siteleri üzerinden ya da Kamil Koç’un acenteleri ve bilet satış noktaları tarafından planlanan hareket saatinden 15 dakika öncesine kadar gerçekleştirilebilir. Gidiş-dönüş seferlerde dönüş yolculuğu, tek bir bilet olarak kabul edilir.

5.3 Herhangi bir biletin iptal edilmesi durumunda yolcuya, bir hediye iptal kuponu (açık bilet) tanzim edilebilir. Bu iptal kuponu 12 ay boyunca geçerlidir ve yolcuya bu süre içerisinde söz konusu kuponun değerine kadar yeni bir rezervasyon yapma hakkı verir. Eğer yeni rezervasyonun ücreti, kuponun değerinden daha fazla ise, farkın yolcu tarafından ödenmesi gerekecektir. Eğer fiyat daha düşük ise, fark bedel iptal kuponunda kalmaya devam edecek ve bu tutar farklı bir biletleme işleminde kullanılabilecektir. Bu hükümler, yalnızca sınırlı bir süre için geçerli olan promosyon fırsatları söz konusu olduğunda değişebilir. Daha detaylı bilgi, web sitemizde bulunan promosyon şart ve koşulları içerisinde yer almaktadır.

İptal ücretleri, Türkiye dışındaki yolculuklar için geçerlidir:

Para birimi Kod >=14, <30 >=3, <14 <3
Türk Lirası TRY 8 26 44

Açıklamalar:

  • >=14, <30 --> Hareket tarihinden 14 ilâ 29 gün (bu günler dahil) öncesine kadar yapılan iptaller
  • >=3, <14 --> Hareket tarihinden 3 ilâ 13 gün (bu günler dahil) öncesine kadar yapılan iptaller
  • < 3 --> Hareket tarihinden 3 (bu gün dâhil değildir) gün öncesine kadar yapılan iptaller

5.4 Hareket tarihinden 1 saat öncesine kadar yapılan iptallerde, ücretin tamamı nakit olarak iade edilir. Eğer iptal talebi hareket saatine 1 saatten az bir süre kala iletilirse, geri ödeme yalnızca hareket saatinden 15 dakika öncesine kadar İptal kuponu ile yapılabilir. Kalkıştan 15 dakikadan az süre önce yapılan iptal talepleri kabul edilmeyecektir.

İptal kuponu, bilet fiyatına uygun meblağda tanzim edilir. Yolcunun adında değişiklik yapılması halinde, bilet fiyatı artmış ise fark ödenmelidir. Telefon numarası ücretsiz olarak değiştirilebilir.

Bu maddede belirtilen koşullar yalnızca Türkiye’de gerçekleştirilen yolculuklar için geçerlidir

5.5 Eğer bir bilet için iptal kuponu tanzim edilirse, bu iptal hüküm ve koşulları aynı zamanda iptal kuponunun kullanıldığı yeni yolculuk için de geçerli olacaktır.

5.6 Ücret yalnızca müşteri tarafından bilet satın alınırken belirtilen hesaba ya da kredi kartı ile ödeme yapılmış ise, ödemenin yapıldığı kredi kartı hesabına iade edilecektir.

6 Yetkili Mahkeme

Genel Taşıma Şartları, Genel Ticari Hükümler ve Özel Biletleme Koşulları ve Gizlilik Politikası’ndan kaynaklanan veya bunlara ilişkin olarak, kanun ve hakkaniyet çerçevesinde ortaya çıkan herhangi bir hukuki ihtilafın çözümlenmesinde yalnızca Türkiye’deki Bursa şehrinde bulunan mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul etmekte ve bahse konu yetkili mahkeme veya yetkili yargı yerine ilişkin itirazlardan feragat etmektesiniz.

7 Münferit hükümlerin geçersizliği

Bu Genel Ticari Hüküm ve Koşullar kapsamındaki münferit hükümler tamamen veya kısmen etkisiz veya geçersiz hale gelirse, bu, prensip olarak, bir bütün olarak rezervasyon sözleşmesini etkisiz hale getirmeyecektir.

8 Ayrımcılık Yapmama

Şehir içi, şehirlerarası veya uluslararası taşımacılık kapsamında çalıştırılan Kamil Koç araçlarına yönelik yapılan rezervasyon, bilet alım ve koltuk satış işlemleri ırk, renk, mezhep veya ulusal kökenden bağımsız olarak yapılır.

9 Geçersiz Biletler

Kamil Koç, yapacağı planlı ya da rastgele denetimlerde bilet satışı, bilet iptali, bilet değişikliği, kupon kullanımı, biletin kupona dönüştürülmesi, ödeme yapılması, iadesi ve farklı ödeme yöntemlerinin kullanılması dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir hukuka aykırılık süphesi/tespiti halinde biletleme ve kupon işlemini iptal edebilir. Bu halde gerçek hak sahibi tespit edilinceye ve/veya hukuka aykırılık giderilinceye dek bilet bedeli iade edilmez ve/veya otomatik sistemler ile aynı müşteriye bilet satışını engellenebilir. Bu nedenle müşteri, biletleme işlemi sırasında hukuka uygun ödeme kanalları ile işlem yapmak ve işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklere uygun davranmakla sorumlu olduğunu aksi halde işbu Sözleşme ile belirlenen tedbirlerin alınacağını kabul, beyan ve tahhüt eder.