Bu web sitesine erişirken zorluklar yaşıyorsan, lütfen +49 (0)30 300 137 300 ara ya da FlixBus Google Assistant Uygulaması.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Rezervasyonumu yönet

Yolculuk planın kısa süre içerisinde değişirse, iptal formumuzun yardımıyla yolculuğunun biletini oldukça kolay değiştirebilir veya iptal edebilirsin.
Biletlerin

Ýptal

Rezervasyonumu ne zamana kadar iptal edebilirim?

Rezervasyonunu kalkýþ saatinden 15 dakika öncesine kadar iptal edebilirsin.

Benden iptal ücreti alýnýr mý?

Rezervasyonunu kalkýþ tarihinden 30 gün öncesine kadar iptal edersen iptal ücreti alýnmaz. Bu tarihten sonra bir iptal ücreti alabiliriz. Rezervasyonunu iptal ediþinin ardýndan bir kupon oluþturulur. Bu kupon 12 ay boyunca geçerlidir ve deðeri rezervasyonunun ücreti, eksi, eðer varsa iptal ücreti kadardýr.

Covid-19'un sebep olduğu operasyonel değişiklikler nedeniyle sefer iptali: Seyahatin Covid-19 nedeniyle yapılan bir iptalden etkileniyorsa, biletin için ödediğin tutarı Genel Ticaret ve Rezervasyon Şartları kapsamında sana bir kupon temin ederek telafi edeceğiz.
Bir biletin rezervasyonunun değiştirilmesi veya iptal edilmesi problem değildir

Deðiþtir

Rezervasyonunda aþaðýdaki bilgileri deðiþtirebilirsin:

  • Yolculuðunun saati ya da varýþ yeri
  • Yolcu adý
  • Telefon numarasý

*Kalkýþ saatini veya varýþ yerini deðiþtirmek istersen, ilk olarak yolculuðun deðiþiklik yapmak istediðin kýsmýný iptal etmen gerekir. Daha sonra bilet deðeri eksi geçerli iptal ücretleri deðerinde bir kupon alýrsýn. Ardýndan bu kuponu yeni bir yolculuk rezervasyonu yapmak için kullanabilirsin (kupon numarasýný kupon alanýna girerek ve "Kullan" düðmesine týklayarak). Kupon 12 ay boyunca geçerlidir.

Rezervasyonumu ne zamana kadar deðiþtirebilirim?

Deðiþiklikleri kalkýþ saatinden 15 dakika öncesine kadar yapabilirsin.

Rezervasyonumu deðiþtirmem sebebiyle bir ücret alýnýr mý?

Ýletiþim bilgilerini deðiþtirmen sebebiyle bir ücret alýnmaz. Yolcu adýnýn deðiþtirilmesi de ücretsizdir, ama rezervasyonu yaptýðýn tarihten sonra bilet fiyatý artmýþsa, aradaki fark senden tahsil edilir.

Kalkýþ saati veya varýþ yeri deðiþikliklerinde iptal kurallarý geçerli olur. Yolculuðunla ilgili deðiþikliði kalkýþ tarihine 30 günden az bir zaman kala yaparsan, kupon deðerinden bir iptal ücreti düþülür.

Rezervasyonumu nereden iptal edebilir ya da deðiþtirebilirim?