Bu web sitesine erişirken zorluklar yaşıyorsan, lütfen +49 (0)30 300 137 300 ara ya da FlixBus Google Assistant Uygulaması.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Çevre Dostu bir Otobüs Yolculuğu Mümkün Mü?

FlixMobility olarak herkes için çevreci ve akıllı seyahat imkanları sunmayı hedefliyoruz. Her ne kadar tüm FlixBus otobüsleri yakıt tüketimi ve sera gazı emisyonu konusunda oldukça verimli bir seviyede olsa da, en çevre dostu otobüslerle bile sıfır karbon emisyonu ile yolculuk maalesef mümkün olmuyor. Bu nedenle atmosfair ile yaptığımız iş birliği aracılığıyla sizlere, çevreye duyarlı bir biçimde seyahat etme imkanı sunuyoruz.

FlixBus ile çevre dostu yolculuk

Nasıl Çalışır?

FlixBus rezervasyonunuz sırasında ödeme ekranına geçmeden önce “Karbon Emisyonu Katkısı” kutucuğunu işaretleyerek yolculuğunuz sırasında ortaya çıkacak karbon salınımının telafisi için katkı sağlayabilirsiniz. Karbon emisyonu katkısı yolculuğunuzun süresi ve mesafesi esas alınarak hesaplanır ve satın alma esnasında bilet fiyatına otomatik olarak eklenir. Yapacağınız katkı, yolculuk ücretinin yaklaşık % 1’i ila % 3’ü kadardır. Katkılarınız, ortaya çıkan miktardaki karbon emisyonunu dengeleyen ve uluslararası alanda onaylanmış çevre koruma projelerine bağışlanır.

Karbon Emisyonu Katkılarınızın Olumlu Etkileri

2018

FlixBus ile yaptığınız karbon emisyonu bağışları, atmosfair’in Ruanda’da yürüttüğü Birlemiş Milletler akreditasyonuna sahip iklim koruma projesi Verimli Fırınlar’ın finansmanı için kullanıldı. Verimli Fırınlar, Ruanda'nın kırsal bölgelerindeki geleneksel pişirme yöntemlerine oranla yaklaşık %80 daha az odun kullanılmasına katkıda bulunuyor. Böylece proje, aynı zamanda dağ gorillerinin dünyadaki son yaşam alanı olan bölgedeki ormanların korunmasına yardım ediyor ve küresel iklimin korunmasına katkıda bulunuyor. Proje ayrıca az gelişmiş ülkeler arasında bulunan Ruanda'nın sürdürülebilir gelişimini de teşvik ediyor. Proje sayesinde:

  • Bölgede yaşayan ailelere “Save80” model fırınlar ücretsiz dağıtıldı
  • Yakacak odun temini için ayrılan zaman ve paradan tasarruf sağlandı
  • Tıbbi araştırmalara göre daha az duman solunumu sayesinde bölge halkının kalp sağlığında iyileşme gözlendi

2016

Bağışlarınız Aruba Adası’nda, alternatif ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak rüzgar türbinlerinin yapım ve bakımını da içeren bir rüzgar enerjisi projesini destekledi. Adadaki rüzgar parkı, bölgesel ve yenilenebilir enerjilerin tüm Karayipler’de kullanımı için öncü bir proje haline geldi. Rüzgar enerjisine yapılan bu yatırım ulusal enerji arzının güvenliğini artırıyor, küresel alanda iklimin korunmasına ve sürdürülebilir enerji üretiminin gelişimine katkı sağlıyor. Proje, iklimin korunmasına ek olarak yerel nüfusa da önemli katkılarda bulunuyor:

  • Bölgenin özüretimin güçlendirilmesiyle yabancı enerji kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılması
  • Tesislerin yapımı, işletimi ve bakımında yeni istihdam olanaklarının sağlanmasıyla yerel ekonomiye katkı
  • Rüzgar enerjisi projesinin bir sonucu olarak bölgesel altyapının teşvik edilmesi
  • Daha önce fosil enerji kaynaklarından elektrik üretimi nedeniyle ortaya çıkan zararlı maddelerin önlenmesiyle yerel hava kalitesinin iyileştirilmesi