Polonya'daki yasal indirimler

1. %100 - Sınır Muhafızları - yasa dışı göç

Özel uluslararası öneme sahip uluslararası taşımacılık rotalarında yasa dışı göçü önlemeye ve bununla mücadele etmeye yönelik görevleri yerine getiren Sınır Muhafızları

- normal, hızlı, çok hızlı ve ekspres seferler için geçerlidir

2. %95 - Görme Engellilere Rehberlik Edenler

Görme engellilerin refakatçi kılavuz ya da bakıcıları

- normal, hızlı ve çok hızlı seferler için geçerlidir

3. %95 - Savaş malulü bakıcısı

Tamamen çalışamaz veya yalnız başına yaşamını sürdüremez halde olduğu kabul edilen bir savaş malulüne refakat eden kılavuz ya da bakıcı

- normal, hızlı ve çok hızlı seferler için geçerlidir

4. %95 - Bağımsız olarak yaşamını sürdüremeyenlerin bakıcıları

bağımsız olarak yaşamını sürdüremeyen bir kişiye refakat eden kılavuz ya da bakıcı

- normal, hızlı ve çok hızlı seferler için geçerlidir

5. %93 - Görme Engelliler

bağımsız olarak yaşamını sürdüremez durumda olduğu kabul edilen görme engelliler

- normal seferler için geçerlidir

6. %78 - Sınır Muhafızları

Ulusal sınırların korunması görevini yerine getiren, tutuklu kişilere nezaret eden, devriyede olan veya sınır trafik kontrolü faaliyetlerini gerçekleştiren üniformalı Sınır Muhafızları

- Normal ve hızlı seferler için geçerlidir

7. %78 - Gümrük ve Maliye Bakanlığı Memurları

Ulusal Vergi İdaresinin 16 Kasım 2016 tarihli Kanunu'nun (Kanun Jurnali, madde 1947) V. maddesinde belirlenen resmi kontrolleri gerçekleştirmekte olan Gümrük ve Maliye Bakanlığı Memurları

- Normal ve hızlı seferler için geçerlidir

8. %78 - Polis Memurları

tutuklulara veya koruma altındaki mallara refakat eden, devriyede olan ve emniyet teşkilatlarına yardım eden veya faaliyetlerine destek olan üniformalı polis memurları

- Normal ve hızlı seferler için geçerlidir

9. %78 - Askeri İnzibat Askerleri

toplu taşıma araçlarında resmi devriye görevlerini ve diğer resmi görevlerini yerine getiren Askeri İnzibatlar ve askeri emniyet teşkilatı askerleri

- Normal ve hızlı seferler için geçerlidir

10. %78 - Engelli çocuklar

engeli ya da özürlü çocuk ve gençlerin (24 yaşına kadar) ikamet ettikleri ya da kaldıkları yerden şuralara taşınması:

yuvalar, okullar, yüksek eğitim kurumları, bakım ve eğitim enstitüleri, yetiştirme enstitüleri, özel okul eğitim merkezleri, özel eğitim merkezleri, çocuklar ve gençlerin okul ve ders ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan merkezler, rehabilitasyon ve eğitim merkezleri, sosyal yardım evleri, destek merkezleri, sağlık bakım tesisleri, psikolojik ve pedagojik danışma klinikleri, uzman klinikler ve rehabilitasyon konaklamaları ve buralardan yaşadıkları yere geri dönüşleri

- normal, hızlı ve çok hızlı seferler için geçerlidir

11. %78 - Engelli çocuklar ve gençlerin bakıcıları

Engelli çocuk veya gençlere altta listelenen yerlere yaptığı yolculuklarda refakat eden ebeveyn ya da bakıcı:

yuvalar, okullar, yüksek eğitim kurumları, bakım ve eğitim enstitüleri, yetiştirme enstitüleri, özel okul eğitim merkezleri, özel eğitim merkezleri, çocuklar ve gençlerin okul ve ders ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan merkezler, rehabilitasyon ve eğitim merkezleri, sosyal yardım evleri, destek merkezleri, sağlık bakım tesisleri, psikolojik ve pedagojik danışma klinikleri, uzman klinikler ve rehabilitasyon konaklamaları ve buralardan yaşadıkları yere geri dönüşleri

- normal, hızlı ve çok hızlı seferler için geçerlidir

12. %78 - Çalışamayan ve bağımsız olarak yaşamını sürdüremeyen savaş malulleri

Tamamen çalışamaz ve bağımsız olarak yaşamınız sürdüremez halde olduğu kabul edilen savaş malulü

- normal, hızlı ve çok hızlı seferler için geçerlidir

13. %78 - Askerlik hizmetini yerine getiren askerler

Periyodik ve telafi hizmeti hariç olmak üzere askerlik hizmetini yerine getiren askerler ve bu hizmetin dengi hizmetleri yerine getiren kişiler

- Normal ve hızlı seferler için geçerlidir

14. %78 - 4 yaşına kadar çocuklar

Kendi koltuklarında seyahat eden 4 yaşına kadar çocuklar

- Normal ve hızlı seferler için geçerlidir

15. %78 - Görme engelli ve sivil olan askeri operasyon mağdurları

bağımsız olarak yaşayamaz halde olduğu kabul edilen görme engelli ve sivil durumdaki askeri operasyon mağdurları

- normal, hızlı ve çok hızlı seferler için geçerlidir

16. %78 - Engelli öğrenciler

engelli öğrencilerin (26 yaşına kadar) ikamet ettikleri ya da kaldıkları yerden şuralara taşınması:

yuvalar, okullar, yüksek eğitim kurumları, bakım ve eğitim enstitüleri, yetiştirme enstitüleri, özel okul eğitim merkezleri, özel eğitim merkezleri, çocuklar ve gençlerin okul ve ders ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan merkezler, rehabilitasyon ve eğitim merkezleri, sosyal yardım evleri, destek merkezleri, sağlık bakım tesisleri, psikolojik ve pedagojik danışma klinikleri, uzman klinikler ve rehabilitasyon konaklamaları ve buralardan yaşadıkları yere geri dönüşleri

- normal, hızlı ve çok hızlı seferler için geçerlidir

17. %51 - Körler

bağımsız olarak yaşamını sürdüremez durumda olduğu kabul edilen körler

- hızlı ve çok hızlı seferler için geçerlidir

18. %51 - Eski askerler

eski askerler ve diğer hak sahibi kişiler - emekliler, maluller veya emeklilik ödemesi veya aile yardımı alanlar

- Normal ve hızlı seferler için geçerlidir

19. %51 - Antikomünist karşıt aktivistler ve siyasi nedenlerle baskı gören insanlar

- Normal ve hızlı seferler için geçerlidir

20. %49 - Bağımsız olarak yaşamını sürdüremeyen kişiler

bağımsız olarak yaşamını sürdüremez halde olduğu kabul edilen görme engelliler hariç olmak üzere, bağımsız olarak yaşamını sürdüremeyen kişiler

- normal seferler için geçerlidir

21. %37 - 4 yaş üstü çocuklar

4 yaşın üstünde ve henüz zorunlu okul öncesi hazırlığa başlama yaşına gelmemiş olan çocuklar

- Normal ve hızlı seferler için geçerlidir

22. %37 - Görme Engelliler

bağımsız olarak yaşamını sürdüremez halde olduğu kabul edilmeyen görme engelliler

- normal, hızlı ve çok hızlı seferler için geçerlidir

23. %37 - Engelli eski askerler

yurt dışındaki faaliyetlere katılmış olmalarıyla bağlantılı sakatlık veya hastalıklarından ötürü engellilik yardımı alan yaralanmış eski askerler

- Normal ve hızlı seferler için geçerlidir

24. %37 - Savaş malulleri

- normal, hızlı ve çok hızlı seferler için geçerlidir

25. %37 - Bağımsız olarak yaşamını sürdüremeyen kişiler

bağımsız olarak yaşamını sürdüremez halde olduğu kabul edilen görme engelliler hariç olmak üzere, bağımsız olarak yaşamını sürdüremeyen kişiler

- hızlı ve çok hızlı seferler için geçerlidir