Hizmet Anlayışımız

90 yıldır yenilikçi uygulamaları ile öncü olmaya devam eden Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş., ilkleri ve ilkeleriyle sektörün standartlarını belirlemeyi sürdürmektedir. Ayrım yapmadan verdiği söz ve taahhütlerin arkasında duruşu, araştırmacı yapısı ve çağdaş yaklaşımlarıyla olduğu kadar aynı zamanda sorunları gerekli tüm platformlarda, hukuk düzenine saygılı tavrını koruyarak gündeme getiren bir kanaat önderi olarak da sektörün gelişimini ve standartlarının yükselmesini sağlayan kararların alınmasında söz sahibidir. Paylaşımcı kimliği, gösterişi değil; insana, bilimsel sistemlere ve markaya yatırımı ön planda tutmaktadır.

İlkelerimiz:

 • Yenilikçi ve dinamik bir ekip ruhuyla yolcu taşımacılığı sektöründe hizmet vermek.
 • “Önce insan” prensibiyle yola çıkarak çalışanlarla bütünlük sağlamak.
 • Haksız kazanç oluşturmamak ve haksız rekabete neden olmamak.
 • Kanunlara ve kurallara saygılı olmak.
 • Tekelleşmeye karşı durmak; fırsatçılık ve sömürüyü onaylamamak.
 • Temel ve mesleki ahlak anlayışını ticari kazancın önünde tutmak.
 • Eğitimi ve kaliteyi yaşam biçimi olarak belirlemek.
 • Geçmiş ve geleceği aynı potada birleştirmek.
 • Araştırma ve soruşturmaya önem vermek.
 • Herkese ve her kesime adil davranmak.
 • Toplumsal olaylara duyarlı olmak.
 • İlkelerin öncüsü ve ilklerin koruyucusu olmak.