Wi-Fi Hüküm ve Koşulları

ÖNEMLİ

Wi-Fi hizmetine erişip kullanmadan önce bu sözleşmenin hüküm ve koşullarını okumanız gerekmektedir. Wi-Fi hizmetine erişerek ve bu hizmeti kullanarak, aşağıda belirtilen hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Bu hüküm ve koşullara bağlı kalmak istemiyorsanız, Wi-Fi hizmetine erişemez veya onu kullanamazsınız.

Wi-Fi hizmeti, Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Münih, Almanya (bundan sonra “FlixBus” olarak anılacaktır) tarafından sağlanan, burada bağlantı verilen Gizlilik Politikası’nda daha ayrıntılı olarak belirtilen dış (BT) hizmet sağlayıcılar tarafından teknik bakımdan işletilen bir hizmettir.

Tanımlamalar

"Bilgiler", FlixBus tarafından Wi-Fi hizmeti aracılığıyla gönderilen tüm materyalleri ifade eder (bundan böyle "Hotspot" olarak anılacaktır). "Kullanıcı", sizi, yani Hotspot son kullanıcısını ifade eder. "Sözleşme", bu Hotspot anlaşmasını ifade eder. 

Garanti

Hotspot "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasına göre sağlanmaktadır ve FlixBus bilgilerle ilgili olarak dolaylı garantiler veya bütünlük, doğruluk, tatmin edici kalite veya belirli bir amaca uygunluk koşulları dahil olmak üzere hiçbir açık ya da zımni garanti vermemektedir.

Kullanıcı şunları kabul eder: 
(a) Hotspot'u tamamen hatasız olarak sağlamak teknik olarak imkansızdır ve bunu FlixBus da bu yönde bir taahhütte bulunmamaktadır; 
(b) arızalar Hotspot'un geçici olarak kullanılamamasına yol açabilir; 
ve (c) Hotspot işletimi, FlixBus ve Kullanıcılar arasındaki, FlixBus'ın farklı bölümleri arasındaki ve FlixBus ve başka sistemler ve ağlar arasındaki iletim, telekomünikasyon bağlantıları dahil olmak üzere, FlixBus'ın kontrolü dışındaki koşullardan ve performanslardan etkilenebilir.

Yükümlülük

Kullanıcı, FlixBus'ın ihmalinden kaynaklanan ölüm ve kişisel yaralanma dışında, FlixBus'ın bu Sözleşmeden kaynaklanan ya da bunlarla bağlantılı herhangi bir kayıp veya hasardan, iş kaybı, kar kaybı, işin kesintiye uğraması, iş bilgileri kaybı ya da diğer herhangi bir maddi kayıptan (FlixBus'ın bu tür zarar ya da zararların oluşma olasılığına dair bilgilendirildiği durumlarda bile) sorumlu olmayacağını kabul eder. 
Kullanıcı ayrıca yazılımlar gibi bazı bilgilerin, FlixBus'a üçüncü taraflarca (doğrudan ve dolaylı olarak) sağlandığını ve buna uygun olarak FlixBus'ın bu Bilgilerle ilgili hiçbir mahiyette hiçbir garanti sunamayacağını kabul eder. Ayrıca kendi sisteminizin (örneğin kişisel güvenlik duvarı) uygun şekilde yedeklenmesini sağlamanız da önemlidir. Genel olarak sistemi tüm riskleri size ait olmak üzere kullanırsınız. Sistemin kullanımından kaynaklanan zararlar için FlixBus'tan yapılacak hak talepleri hariç bırakılmıştır. Bu, Wi-Fi sistemindeki arızaların neden olduğu hasarlar için de geçerlidir.
Hotspot'un Kullanımı/Tazminat

Kullanıcı şunları taahhüt eder: 
a) Hotspot uygulamasını yasa dışı bir amaç için kullanmamayı; 
b) Hotspot'u, Hotspot'un tamamı veya bir kısmı kesintiye uğrayacak, hasar görecek, daha az verim sağlayacak veya Hotspot'un etkinliği veya işlevi herhangi bir şekilde zarar görecek şekilde kullanmamayı;
c) Hotspot'u bilgisayar virüslerinin veya küçük düşürücü, saldırgan, müstehcen veya tehditkar ifadeler içeren materyallerin iletimi veya gönderilmesi için ya da sıkıntı verecek, rahatsız edecek veya gereksiz endişeye neden olacak bir şekilde kullanmamayı; 
d) Yasa dışı veya ahlaka aykırı içeriği olan hiçbir bilginin dağıtımını yapmayacağını. Buna, bunlarla sınırlı olmamak üzere, isyana teşvik amacı taşıyan, şiddeti yücelten veya önemsiz gösteren, cinsel olarak saldırgan pornografi içeren, çocuklar ya da gençlerin ahlaki sağlığını tehlikeye atan veya buna müdahale eden  ya da FlixBus'ın itibarına zarar veren bilgiler de dahildir.
e) Hotspot'u, bu iletim özel olarak Hotspot'un başka bir kullanıcısı tarafından talep edilmediği müddetçe, FlixBus'ın önceden yazılı izni olmaksızın tanıtım ve/veya reklam amaçlı materyalleri iletmek için kullanmayacağını; ve 
f) kullanıcının Hotspot kullanımından kaynaklı olarak herhangi bir başka kullanıcıya karşı herhangi bir hakkı, talebi veya eylemi olması durumunda, bu hakları, talepleri veya eylemleri FlixBus'a başvurmaksızın bağımsız olarak kovalayacağını.

Kullanıcı, işbu Sözleşmenin ihlalinden veya Kullanıcı tarafından Hotspot'un herhangi bir şekilde kullanımından kaynaklanan tüm hak talepleri, yükümlülükler, hasarlar, maliyetler ve yasal ücretleri de içeren harcamalara karşı FlixBus'ı tazmin edecek ve savunacaktır. Kullanıcı, FlixBus'ın Kullanıcı tarafından Hotspot kullanılarak aktarılan ya da alınan bilgi ya da programların mahiyeti ya da içeriği üzerinde herhangi bir kontrolü olmadığını ve FlixBus'ın hiçbir şekilde Kullanıcının Hotspot kullanımını incelemediğini kabul eder. Kullanıcı, kendisinin Hotspot'u kullanmasından kaynaklı olarak başka bir kişi tarafından FlixBus'tan yapılacak talepler veya FlixBus'a açılacak davalarla bağlantılı olarak FlixBus'ı tam olarak tazmin etmeyi kabul eder.

Fikri Mülkiyet

Kullanıcı, Hotspot üzerindeki tüm telif hakkı, ticari marka ve diğer tüm fikri mülkiyet haklarının FlixBus'a veya lisans sahibine ait olacağını kabul eder.

Askıya Alma ve Fesih

Kullanıcı Hüküm ve Koşulları ihlal ederse FlixBus bu Sözleşmeyi derhal feshetme ve/veya Hotspot kullanımını askıya alma hakkına sahiptir.

Kullanıcı Verileri

Bu hizmeti kullanmanın bir parçası olarak, cihazınızın MAC adresi ağa erişmesini sağlamak için kaydedilecektir. Icomera, bu adresi 2 haftaya kadar görebilir ve ondan sonra da anonim hale getirilerek 12 aya kadar saklanır. Bu verilere erişim, silme, kısıtlama ya da taşıma talebinde bulunabilir ya da e-posta ile bir şikayette bulunabilirsiniz (privacy@icomera.com). Hotspot kullanılırken veri toplanmasına, Genel Veri Koruma Yasası (GDPR) Madde 6 (1) b uyarınca izin verilmektedir.

Hüküm ve Koşullarda Yapılacak Değişiklikler

FlixBus bu tür değişiklikleri bu dosyaya eklemek suretiyle zaman zaman bu hüküm ve koşulları değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir değişikliğin bildirilmesinden sonra Kullanıcının Hotspot uygulamasını kullanmaya devam etmesi, Kullanıcının bu değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelir. Bu Sözleşmenin değiştirilip değiştirilmediğini belirlemek için bu dosyayı düzenli olarak kontrol etmek Kullanıcının sorumluluğundadır.
Kullanıcı bu sözleşmenin hüküm ve koşullarında yapılan herhangi bir değişikliği kabul etmezse, Hotspot'u kullanmayı derhal bırakmalıdır.

Ayrılabilirlik

Bu Sözleşmenin yükümlülüğü hariç bırakan ya da sınırlandıran hükümlerinden her biri ayrı olarak yorumlanır ve herhangi bir sebeple bu hükümlerin biri ya da diğeri herhangi bir koşulda uygulanamaz kabul edilse dahi geçerliliğini koruyarak, her nasıl olursa olsun bu Sözleşmenin feshedilmesine bağlı olmaksızın yürürlükte kalmaya devam eder.

FlixBus tarafından bulunulan hiçbir feragat, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün ihlal edilmesine karşı feragatte  bulunulduğu yönünde yorumlanmayacaktır. Bu Sözleşme Alman yasalarına tabidir ve Sözleşmenin tarafları geri dönüşü olmayan şekilde Alman Mahkemelerinin münhasır yargılama yetkisini kabul eder. Mahkeme yeri Münih'tir. Lütfen kablosuz cihazınıza dikkat edin. FlixBus kayıp veya hasar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.